PERSONAL DEL CÀMPING

 • Tots els treballadors del Càmping són coneixedors dels protocols a seguir. Se’ls prendrà la temperatura abans d’entrar a treballar i portaran tots els equips de protecció necessaris.

CHECK-IN RECEPCIÓ:

 • D’acord amb la situació actual, demanem als nostres clients comprensió davant possibles esperes, per tal de respectar la distància de seguretat i les mesures de prevenció. Només una persona per família podrà apropar-se al taulell. Aquesta persona farà el registre de tota la unitat familiar i haurà de presentar tota la documentació i/o identificació necessària.
 • Hi haurà una mampara de metacrilat amb una finestreta estreta a la part inferior per separar la persona que hi hagi a recepció del client.
 • La mampara es netejarà amb freqüència, per tal d’eliminar qualsevol residu que pugui quedar-hi a sobre.
 • S’informarà el client dels protocols existents a cada àrea dins de l’establiment i s’entregarà una guia de bones pràctiques.
 • El personal de recepció i de seguretat indicarà al client on pot estacionar el vehicle mentre es realitza el check-in.

VISITES:

 • S’aplicarà a les visites les mateixes mesures de check-in que a la resta de clients i s’hauran d’atenir al reglament actual.

ALLOTJAMENTS:

 • Per tal de garantir la seguretat dels clients, se’ls acompanyarà fins al bungalou o la casa OASIS i se’ls explicarà el seu funcionament sense entrar dins de l’habitacle, ja que els allotjaments hauran estat desinfectats abans de la nova ocupació. Les claus dels habitacles també s’entregaran desinfectades.

PISCINES:

 • Seguint les normes d’aforament, el personal de vigilància controlarà l’accés a la piscina. El servei serà intermitent per tal de poder realitzar la desinfecció de les zones comunes. Hem reduït el nombre d’hamaques per complir amb la distància de seguretat. El personal del càmping s’encarregarà de la seva desinfecció.

ACTIVITATS:

 • S’haurà de seguir el protocol establert, mantenir la distància de seguretat i la higiene pertinent. L’equip d’animació comunicarà l’aforament màxim per cada activitat. S’ha de tenir consciència de la situació actual i prendre les mesures d’higiene personals correctes per ajudar-nos mútuament.

ÀREES COMUNES:

 • Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult fins que les autoritats competents rebaixin les fases d’alerta. És responsabilitat dels pares i mares o tutors, vigilar el comportament dels seus fills o tutelats en aquests moments d’excepcionalitat.
 • Es realitzarà una neteja constant i es prendran les mesures establertes de distància de seguretat i higiene. Les àrees comunes (recepció, restaurants, piscines, sala polivalent, etc.) comptaran amb rètols on s’explicarà els protocols a seguir.
 • Es posarà a disposició dels clients gel desinfectant i la neteja dels taulells als punts de servei serà constant.
 • FONTS D’AIGUA POTABLE: És molt important que se segueixin les instruccions dels rètols informatius. Només els adults podran omplir ampolles d’aigua i s’hauran d’assegurar que el coll de l’ampolla no toca directament les aixetes.
 • PARCEL·LES: És responsabilitat dels clients respectar els espais de les parcel·les adjacents i evitar ocupar-les en la mesura del possible, sempre sota la seva pròpia responsabilitat.
 • BLOCS SANITARIS: Hi haurà una neteja i desinfecció constant. El personal de neteja està format per fer la correcta desinfecció i s’utilitzaran els productes homologats pel Departament de Sanitat.
 • PIQUES PER RENTAR PLATS: Estaran obertes i s’hi aplicarà una neteja i desinfecció constant com a la resta del sanitari. Recomanem, però, mantenir sempre la distància de seguretat entre clients.

INCIDÈNCIES I CONSULTES:

 • Preguem que totes les consultes i sol·licituds de serveis, tant abans de la seva arribada com durant la seva estada, es facin per via telefònica (+34 977 65 02 13) (+34 650 12 56 81).