Servei autocaravanes

22 març 2014

Amb la finalitat de seguir amb la política de millores, el Càmping ha disposat un espai de desguàs per a les autocaravanes.